Content

广东省鹤山市建筑设计院有限公司前身为鹤山市建筑设计院,成立于1973年。2000年转制组建为鹤山市建筑设计院有限公司。具有国家建筑行业(建筑工程)乙级设计资质、工程勘察专业类(岩土工程)乙级资质、勘察劳务类资质(工程钻探)、市政行业(道路工程)专业丙级设计资质,是江门地区建筑行业中技术力量雄厚、信誉良好的勘察设计单位。

Post type : post
Top category parent : Content
Top category parent ID : 5
Current category parent :
Current category parent ID : 0
Current category : Content
Current category ID : 5
Category bread : Content
Category list : Content